Tag: hồi ký Đỗ Mậu

Việt Nam máu lửa quê hương tôi – Hoành Linh Đỗ Mậu

Quyển này là một trong những hồi ký liên quan đến chiến tranh Việt Nam tệ nhất tôi từng đọc….

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.