Tag: hạnh phúc nằm trên từng chặng đường đi chứ không phải ở đích đến

Đá Đẽo

Đang ở Đồng Hới – Quảng Bình, ngồi bên ngoài hành lang khách sạn và online bằng WIFI của Sun…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.