Tag: giỗ cụ Hồ

Giỗ cụ Hồ

  Ngày 2/9 năm nào cũng mưa, không nhiều thì ít. Nhiều năm trước có lễ duyệt binh mừng Quốc…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.