Tag: giỗ cụ Hồ

September 2, 2012 / Nghĩ vụn

  Ngày 2/9 năm nào cũng mưa, không nhiều thì ít. Nhiều năm trước có lễ duyệt binh mừng Quốc khánh, trời mưa, mọi người bảo là mưa tẩy trần để đoàn…