Tag: gia đình

November 9, 2011 / Những gạch đầu dòng

Đêm qua, tôi nằm mơ có một người thân của mình ra đi vĩnh viễn. Trong giấc mơ đó, tôi khóc ba lần. Lần đầu tiên là khi chứng kiến phút cuối…

March 8, 2011 / Nghĩ vụn
August 15, 2008 / Nghĩ vụn

Hơn 40 năm trước, ông ngoại tớ đã viết blog. Hồi đấy laptop là máy chữ, nhưng laptop là hàng xa xỉ rồi. Ông ngoại tớ viết blog bằng tay trên giấy.…

February 7, 2008 / Nghĩ vụn

Mặc dù đây là cái entry đầu tiên của năm mới, nhưng mà tớ đề nghị không tính đây là khai blog, bởi vì tớ đã khai blog từ trên… blast rồi.…