Tag: Gạch đầu dòng

December 3, 2018 / Nghĩ vụn

Trong hầu như mọi câu chuyện, luôn có một ai đó, hoặc ít nhất là cái gì đó phải chết. Phải cần tới cái chết mới tạm đủ để lay động chúng…

July 23, 2015 / Những gạch đầu dòng

    Nhiều khi mình cũng muốn làm một số việc tồi tệ đê tiện, mà nhìn quanh thấy đời buồn quá, không làm nổi.  

June 12, 2010 / Những gạch đầu dòng

* *             * * Tôi nâng niu sự mù quáng của mình *             * *

Ở đất nước này, những người thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm một cách nghiêm chỉnh và chăm chỉ nhất có khi chính là các bác xe ôm.