Tag: Gạch đầu dòng

Gạch đầu dòng bình thường

Trong hầu như mọi câu chuyện, luôn có một ai đó, hoặc ít nhất là cái gì đó phải chết….

  [caption id="attachment_4120" align="aligncenter" width="400"]Nguồn: generalcomics.com Nguồn ảnh: generalcomics.com[/caption]
  Nhiều khi mình cũng muốn làm một số việc tồi tệ đê tiện, mà nhìn quanh thấy đời buồn quá, không làm nổi.  

Đời buồn

    Nhiều khi mình cũng muốn làm một số việc tồi tệ đê tiện, mà nhìn quanh thấy đời…

Gạch đầu dòng mù quáng

* *             * * Tôi nâng niu sự mù quáng của mình *             * *

Gạch đầu dòng

Ở đất nước này, những người thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm một cách nghiêm chỉnh và chăm…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.