Tag: dung tục

December 20, 2013 / Nghĩ vụn

Mình có một cái thắc mắc rất dễ trả lời như thế này: Diện tích che phủ cơ thể của đồ lót và bikini là hoàn toàn tương tự, nếu nói về…