Tag: đúng quy trình

April 14, 2014 / Nghĩ vụn

Bài viết chém gió đúng quy trình theo quan điểm của riêng tác giả Mỗi khi gặp phốt, câu cửa miệng của các quan chức thường là “đã thực hiện đúng theo…