Tag: dưa hấu

April 22, 2015 / Nghĩ vụn

Mấy hôm nay có phong trào mua dư hấu để giải cứu đồng bào Quảng Nam, Quảng Ngãi. Những người am hiểu kinh tế cười khẩy, bảo phải tuân theo sức mạnh…