Tag: đồng thoại

September 17, 2019 / Truyện ngắn mini
September 16, 2019 / Truyện ngắn mini
September 15, 2019 / Truyện ngắn mini
September 14, 2019 / Truyện ngắn mini
September 13, 2019 / Truyện ngắn mini

Trong khu rừng ở phía Tây Nam của một đất nước nọ, muôn loài đều đang tất bật chuẩn bị đón mùa đông tới. Ai cũng biết rằng, trong mùa đông, tuyết sẽ rơi xuống phủ kín đất đai, cây cối sẽ xác xơ.