Tag: dòng sông

July 12, 2010 / Nghĩ vụn

Sáng về đến nhà. Chiều nghe tin một người bạn già của ông ngoại mất, có cảm giác cay cay nơi sống mũi như mình cũng mất một người bạn. Ông ngoại…