Tag: đôi mắt chó

November 4, 2007 / Nghĩ vụn

Người ta bảo kẻ gian thường không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Thực ra loại kẻ gian đấy là loại tầm thường. Người dám tỉnh bơ nhìn thẳng vào mắt…