Tag: đời buồn
  [caption id="attachment_4120" align="aligncenter" width="400"]Nguồn: generalcomics.com Nguồn ảnh: generalcomics.com[/caption]
  Nhiều khi mình cũng muốn làm một số việc tồi tệ đê tiện, mà nhìn quanh thấy đời buồn quá, không làm nổi.  

Đời buồn

    Nhiều khi mình cũng muốn làm một số việc tồi tệ đê tiện, mà nhìn quanh thấy đời…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.