Thẻ: đánh giặc

Tháng Mười Hai 31, 2007 / Nghĩ vụn

Mấy hôm trước lang thang mãi, chả hiểu thế quái nào tớ lao thẳng vào cổng Chính Bắc Môn của thành Hà Nội (cổng bắc, nghĩa là cửa bắc, cụ thể là…