Tag: đãng trí

May 20, 2008 / Nghĩ vụn

Buổi chiều đầy nắng bắt đầu bằng việc tớ nhẹ nhàng dắt xe ra khỏi nhà, thanh thản bấm khóa đánh “tạch” một cái rõ to rồi chợt nhớ ra chìa khóa…