Tag: đứt mạng

Disconnected

Tối qua 10 rưỡi về nhà, bật máy tính, mở Firefox thì nó hiện lên một trang web của FPT…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.