Tag: đọc sách

November 6, 2018 / Nghĩ vụn

Thằng K có thẻ thư viện của Thư viện Hà Nội, nhưng mỗi lần đẩy hạ, không phải đi cùng nó là mình thấy mừng như tử tù được ân xá. Dù…

February 25, 2008 / Nghĩ vụn

Những ngày tớ còn bé, bố tớ cấm đọc truyện tranh, cấm đọc truyện chưởng. Hồi đó, bố tớ mua sẵm một đống sách Tủ sách vàng của NXB Kim Đồng, mỗi…