Tag: đọc sách

Tôi ghét thư viện

Thằng K có thẻ thư viện của Thư viện Hà Nội, nhưng mỗi lần đẩy hạ, không phải đi cùng…

Tớ đang không đọc

Những ngày tớ còn bé, bố tớ cấm đọc truyện tranh, cấm đọc truyện chưởng. Hồi đó, bố tớ mua…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.