Thẻ: đặc sản

Tháng Sáu 5, 2012 / Nghĩ vụn

Nghe  danh đã lâu, mà từ bé đến giờ mình mới nhìn tận mắt (và chén tận răng) quả dừa sáp. Cây dừa sáp của Việt Nam được coi là có nguồn…