Tag: đại lễ

October 11, 2010 / Nghĩ vụn

      Mười ngày Đại lễ ngàn năm Thăng Long – Hà Nội cuối cùng cũng kết thúc, mặc kệ những lời khen, chê, thanh minh, bao biện, bên cạnh những…