Tag: Cửa Tùng

Trời rộng sông dài

Lần đầu tiên mình giáp mặt Cửa Tùng là khi vừa lăn lăn lóc lóc bò lê bò càng chui…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.