Tag: công việc

August 6, 2010 / Nghĩ vụn

  Vừa bị bỏng phát vào tay, may vẫn còn ngồi gõ được máy tính. Điên tiết.   Bỏ việc xong, thấy nhẹ cả người. Không phải lúc nào mình cũng có…