Tag: Công Phượng

November 21, 2014 / Nghĩ vụn

  Chả biết gọi là gì nên gõ tạm tên thế, chứ lôi tên Công Phượng lên tít thì hóa ra thành dùng tít câu khách. Những ngày qua là những ngày…

October 29, 2014 / Nghĩ vụn