Tag: con số của quỷ

November 2, 2019 / Nghĩ vụn

666

Mình có một địa chỉ mail được lập từ hồi còn học cấp 3, đặt bằng chiều cao và cân nặng của mình lúc ấy, viết liền nhau. Nó được coi như…