Tag: con ốm

August 1, 2017 / Nghĩ vụn

Hầu như ai cũng có mơ ước quay lại thời đi học, hồn nhiên, vô tư, trong sáng này nọ. Nhưng nghĩ đến chuyện quay lại ngồi học rồi sẽ đến lúc…