Tag: Côi cút giữa cảnh đời

December 25, 2019 / Sách

Lướt trên một trang web bán sách, tự dưng giật mình vì thấy Côi cút giữa cảnh đời vẫn đang còn hàng. Mình đọc Côi cút giữa cảnh đời của Ma Văn Kháng từ lâu lắm rồi, khi nó được xuất bản trong series Tủ sách vàng của nhà Kim Đồng với khổ sách bé bằng bàn tay