Tag: chuyện vợ chồng

Bỗng dưng dừng lại

Hồi mới đây, có lần mình đang phóng xe trên đường, đèo vợ đằng sau, định quay lại nói cái…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.