Tag: chuyển host

January 11, 2011 / Nghĩ vụn

Quá trình chuyển đổi host đã hoàn tất. Hiện tại blog tớ đang chạy trên host riêng với tên miền chính thức https://ngaunhien.info.