Tag: Chopin

Đặng Thái Sơn 1980

Đặng Thái Sơn trong cuộc thi Chopin năm 1980. Năm đó bác Đặng có đối thủ nặng ký là Ivo…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.