Tag: chiến tranh

Máu và những xác người

Suốt dọc đường 9 từ Đông Hà lên Tà Cơn là hàng loạt căn cứ của người Mỹ hồi trước…

Những người sống và những người chết

Tôi có cảm giác chung với tiểu thuyết Liên xô thời kỳ chống phát xít, đó là mỗi khi đọc…

Hearts and Mind [1974] – DVDrip – Sub Việt

Nhiều khi những tấn bi kịch lịch sử qua hàng chục, hàng trăm hoặc hàng ngàn năm lại được lặp…

Màn sương chiến tranh

Cuối cùng thì cũng dịch xong phụ đề cho phim tài liệu The fog of war: (Màn sương chiến tranh),…

Chiến tranh biên giới phía Bắc – nhìn từ phía bên kia

Lá»­a – Hiện nay, các tài liệu chính thức của Việt Nam đều không đề cập trá»±c tiếp đến Chiến…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.