Thẻ: chém

Tháng Sáu 19, 2010 / Nghĩ vụn
Tháng Mười 20, 2009 / Nghĩ vụn

Tình hình dạo này đói quá, cứ đến nửa tháng là bắt đầu quên mùi tiền rồi. Công việc hiện tại không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu như phá nên tớ…

Tháng Tám 25, 2009 / Nghĩ vụn