Tag: chân dung tự họa

February 27, 2010 / Nghĩ vụn

* *              * Mở cửa phòng tắm bước ra,  vừa chui đầu vào cái áo cộc tay rách lưng, vừa nghêu ngao Một chiếc áo nhỏ, chẳng làm nên thầy tuuu…. rồi…