Tag: chăm sóc khách hàng

June 17, 2013 / Nghĩ vụn

Chiều nay các bạn DOJI làm mình hơi bị bực. Hôm 13, mình với sếp mình vào quầy Wedding Land của DOJI trên Ruby Plaza chọn nhẫn cưới. Sau khi chốt được…