Tag: ca trù

June 20, 2013 / Nghĩ vụn

     Cách đây lâu lâu, mình ngồi uống bia với ông anh trên vỉa hè Lương Ngọc Quyến thì gặp bác Giáo sư nộm đạp xe qua, kéo gõ choanh choách trên…

October 14, 2009 / Nghĩ vụn
February 29, 2008 / Âm nhạc
January 20, 2008 / Nghĩ vụn

Hé hé, hôm nay tớ có một phát được về và một phát được lên. Quả thứ nhất là quả về quê. Tớ về quê giỗ ông nội tớ. Ông nội tớ…