Tag: cảm xúc

July 9, 2014 / Nghĩ vụn

Mình không thích dùng tiếng Anh lẫn lộn với tiếng Việt kiểu xôi đỗ, nhưng tùy hoàn cảnh, mình vẫn có thể chấp nhận được người khác nói kiểu ấy. Có điều…

April 5, 2007 / Nghĩ vụn

Lúc nãy tớ đã lỡ post một entry, may mà nhanh tay xóa được. Tớ thấy post nó ra lúc này chưa đúng lúc. Ai lỡ đọc được thì cứ coi như…

April 2, 2007 / Nghĩ vụn

Hình như các nhà văn lớn, các nhà văn nặng kí đều có một tác phẩm gì đó dính dáng đến sông hay sao í. Hoàng Phủ Ngọc Tường thì “Ai đã…

March 19, 2007 / Nghĩ vụn

Cuối mỗi câu là một dấu chấm câu. Dấu chấm câu đơn giản chỉ là một ký hiệu, cũng như những con chữ. Nhưng những, “?”, “.” , “!”, “…” thì không…