Tag: bút chì

Bút chì

  Đang định đi mua bút chì. Tự dưng nhớ đến mấy câu của Phan Thị Vàng Anh: Hôm nay…

© 2019 . Theme by Anders Norén.