Tag: bút chì

December 5, 2018 / Nghĩ vụn

  Đang định đi mua bút chì. Tự dưng nhớ đến mấy câu của Phan Thị Vàng Anh: Hôm nay trời nắng chang chang Mèo con đi học chẳng mang thứ gì…