Tag: blog

Hãy chọn khóa đúng

Có những khoảng thời gian nhu cầu được đọc của mình nổi lên ghê gớm. Không nhất thiết phải là…

Tại sao lại là Ngẫu nhiên ?

Viết blog bao nhiêu năm, mua cái tên miền ngaunhien.info cũng 3-4 năm rồi mà chưa bao giờ mình viết…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.