Tag: bít tết

Review: Bò Steak – 104 D1 – Trần Huy Liệu

Bình thường mình toàn phải chiến bít tết Hà Cúc số 6 Hòe Nhai, level up ăn thử Bò Steak…

© 2019 . Theme by Anders Norén.