Thẻ: biển

Tháng Chín 4, 2019 / Nghĩ vụn

Vầng, đúng rồi đấy, đây là post khác với cái post hôm qua, dù tiêu đề gần như giống hẳn. Đến người trùng tên với mình còn không phải là mình, thì…

Tháng Chín 3, 2019 / Nghĩ vụn

Từ chỗ mình ngồi ngước lên một chút, bầu trời đầy mây xám bỗng bị hổng một lỗ đủ để thấy khoảng xanh ngăn ngắt đằng xa. Phía chân trời, hoàng hôn…