Tag: bay qua tổ chim cuckoo

Bay qua tổ chim Cuckoo: Tất cả chúng ta đều điên

Năm 2007 đi review một bộ phim sản xuất từ năm 1975 đã là dở hơi biết bay, lại review…

© 2019 . Theme by Anders Norén.