Tag: bắt láo

Chiến đấu với cơ động

  Tối qua em vừa chiến nhau với mấy thằng cơ động dưới chân cầu Long Biên các bác ạ….

© 2019 . Theme by Anders Norén.