Tag: bánh quy kem

December 20, 2010 / Nghĩ vụn

Tôi thích ăn bánh quy có kem ở giữa. Như kiểu bánh Orio ấy. Phần ngon nhất là phần kem ở giữa, có thể là sữa, hoặc chocolate. Tôi có thói quen…