Tag: bị hack

February 13, 2012 / Nghĩ vụn

Ngày 11/2, blog của tôi bị hack và bị deface, toàn bộ dữ liệu trên host bị xóa sạch. Nhóm hacker để lại tuyên ngôn phản đối “hành động xâm lược của…