Tag: bảo vệ môi trường

March 18, 2010 / Nghĩ vụn

Ở đây có bài viết nói về hệ thống Co.op Mart sử dụng túi giấy đựng đồ thay cho túi ni lông bình thường. Hành động này là rất văn minh và…