Tag: ăn xin

July 1, 2011 / Nghĩ vụn

Bình thường có người ăn xin đến xin tiền bạn, bạn có cho không ? Thôi, dạo này ăn xin cũng bớt rồi, giả dụ có một thằng nhóc đến mời bạn…