Tag: Âm lịch

January 2, 2014 / Nghĩ vụn

Hình như gần đây người ta mới hay gọi cái New Year Eve, hay tên dài dòng “lúc chuyển tiếp từ năm cũ sang năm mới dương lịch” là giao thừa. Xét…