Tag: ?

December 31, 2009 / Nghĩ vụn

Thấy sự bất lực của ngôn từ và mình đang trở nên nhạt một cách không thể cứu vãn nổi. * *          *