Tag: :-*

June 14, 2012 / Nghĩ vụn

Hồi xưa, những lúc đi với mấy thằng bạn đang mải mê chinh chiến và yêu đương, anh thấy chúng nó đến là hèn. Đang ngồi đá PES mà gái ới một…