Paul Rusesabagina

Đã từng giới thiệu về Hotel Rwanda trong một entry cũ, nhưng đấy mới chỉ là giới thiệu bộ phim. Bản thân bộ phim lại dựa trên những sự kiện có thật và con người có thật. Giờ mới thấy mặt mũi cái ông Paul Rusesabagina vĩ đại.

Paul Rusesabagina và Don Cheadle, người đóng vai ông trong bộ phim Hotel Rwanda nổi tiếng

A tribute for Paul Rusesabagina

Tuesday March 25, 2008 – 09:44pm (ICT)

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?