Category: Truyện ngắn mini

Chim thần ở trong rừng

(Truyện ngắn mini, đã post vài lần ở vài blog. Muốn post lại.) Người ta đồn rằng trong rừng X…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.