Category: Truyện ngắn mini

March 21, 2007 / Truyện ngắn mini

(Tiếp tục post lại đống truyện ngắn mini) Khi tôi xuống, hành lang mới được lau. Chưa khô, và bóng loáng từ đầu này đến đầu kia. Giời nồm thế này thì…

March 20, 2007 / Truyện ngắn mini

(Truyện ngắn mini, đã post vài lần ở vài blog. Muốn post lại.) Người ta đồn rằng trong rừng X gần biên giới mới xuất hiện một loài chim lạ. Dân trong…