Category: Sách

Vì sao mình ghét tiểu thuyết giả tưởng có độ giả tưởng cao

Nghĩa là mình ghét đọc tiểu thuyết giả tưởng mà nó quá giả tưởng ấy. Mình văn dốt võ dát…

Sao đen – Triệu Huấn

Lâu lắm không viết gì, nhân tiện vừa đọc Sao đen của nhà văn Triệu Huấn, review phát vậy. Cuốn…

Sát thủ đầu mưng mủ: thì bôi thuốc sát trùng

Trên mạng đang đầy link chia sẻ cuốn sách này, của Thành Phong vẽ, Nhã Nam và nhà Mỹ Thuật…

Khi người ta tám tuổi

  Khi người ta hai mươi tư tuổi mà bỗng tìm được một người bạn tám tuổi thì quả cũng…

Lửa trong thành phố sẩm tối

Định viết một bài điểm sách ngắn để oánh giá nhanh mấy quyển mới đọc gần đây, nhưng rồi dừng…

Cá sấu Ghena và các bạn

  Đối với tôi, Cá sấu Ghena và các bạn là một cuốn sách đẹp. Khi nói một cuốn sách…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.